Đồng hồ Citizen chính hãng cao cấp 

Tư vấn: 8:00h - 21:00h

(028)39756896 - 0936 744754

ĐỒNG HỒ CITIZEN NH8344-51A

ĐỒNG HỒ CITIZEN NH8344-51A

10.710.000 đ/cái 9.639.000 đ

ĐỒNG HỒ CITIZEN NJ0084-59A

ĐỒNG HỒ CITIZEN NJ0084-59A

10.400.000 đ/cái 9.360.000 đ

ĐỒNG HỒ CITIZEN NP4033-09A

ĐỒNG HỒ CITIZEN NP4033-09A

9.580.000 đ/cái 8.622.000 đ

ĐỒNG HỒ CITIZEN AR3000-77A

ĐỒNG HỒ CITIZEN AR3000-77A

11.280.000 đ/cái 10.152.000 đ

ĐỒNG HỒ CITIZEN BM6471-52E

ĐỒNG HỒ CITIZEN BM6471-52E

7.040.000 đ/cái 6.336.000 đ

ĐỒNG HỒ CITIZEN BM7320-52L

ĐỒNG HỒ CITIZEN BM7320-52L

5.940.000 đ/cái 5.346.000 đ

ĐỒNG HỒ CITIZEN BK4054-53E

ĐỒNG HỒ CITIZEN BK4054-53E

2.990.000 đ/cái 2.691.000 đ

ĐỒNG HỒ CITIZEN AW1231-58L

ĐỒNG HỒ CITIZEN AW1231-58L

5.880.000 đ/cái 5.292.000 đ

ĐỒNG HỒ CITIZEN AR1113-12B

ĐỒNG HỒ CITIZEN AR1113-12B

8.120.000 đ/cái 7.308.000 đ

ĐỒNG HỒ CITIZEN AR3014-56A

ĐỒNG HỒ CITIZEN AR3014-56A

11.550.000 đ/cái 10.395.000 đ

ĐỒNG HỒ CITIZEN AR3010-65A

ĐỒNG HỒ CITIZEN AR3010-65A

9.660.000 đ/cái 8.694.000 đ

ĐỒNG HỒ CITIZEN AR3010-65E

ĐỒNG HỒ CITIZEN AR3010-65E

9.660.000 đ/cái 8.694.000 đ

ĐỒNG HỒ CITIZEN AR0070-51A

ĐỒNG HỒ CITIZEN AR0070-51A

12.390.000 đ/cái 11.151.000 đ

ĐỒNG HỒ CITIZEN BV1104-54A

ĐỒNG HỒ CITIZEN BV1104-54A

12.920.000 đ/cái 11.628.000 đ

ĐỒNG HỒ CITIZEN AN3450-50A

ĐỒNG HỒ CITIZEN AN3450-50A

5.050.000 đ/cái 4.360.000 đ

ĐỒNG HỒ CITIZEN AN3450-50L

ĐỒNG HỒ CITIZEN AN3450-50L

5.380.000 đ/cái 4.842.000 đ

ĐỒNG HỒ CITIZEN BM6772-56A

ĐỒNG HỒ CITIZEN BM6772-56A

6.600.000 đ/cái 5.940.000 đ

ĐỒNG HỒ CITIZEN EW1582-54A

ĐỒNG HỒ CITIZEN EW1582-54A

6.600.000 đ/cái 5.960.000 đ

ĐỒNG HỒ CITIZEN ER0182-59E

ĐỒNG HỒ CITIZEN ER0182-59E

3.360.000 đ/cái 3.024.000 đ

ĐỒNG HỒ CITIZEN ER0204-58A - ĐOMI

ĐỒNG HỒ CITIZEN ER0204-58A - ĐOMI

3.520.000 đ/cái 3.168.000 đ

ĐỒNG HỒ CITIZEN ER0201-56A

ĐỒNG HỒ CITIZEN ER0201-56A

2.960.000 đ/cái 2.664.000 đ

ĐỒNG HỒ CITIZEN EL3080-51A

ĐỒNG HỒ CITIZEN EL3080-51A

3.570.000 đ/cái 3.213.000 đ

ĐỒNG HỒ CITIZEN NỮ ER0202-53P

ĐỒNG HỒ CITIZEN NỮ ER0202-53P

3.520.000 đ/cái 3.168.000 đ

ĐỒNG HỒ CITIZEN EZ6312-52E

ĐỒNG HỒ CITIZEN EZ6312-52E

3.530.000 đ/cái 3.177.000 đ

ĐỒNG HỒ CITIZEN EW9810-58D

ĐỒNG HỒ CITIZEN EW9810-58D

6.270.000 đ/cái 5.643.000 đ

ĐỒNG HỒ CITIZEN EU6044-51A

ĐỒNG HỒ CITIZEN EU6044-51A

3.700.000 đ/cái 3.330.000 đ

ĐỒNG HỒ CITIZEN EL3030-59A

ĐỒNG HỒ CITIZEN EL3030-59A

3.150.000 đ/cái 2.835.000 đ

ĐỒNG HỒ CITIZEN EL3032-53P

ĐỒNG HỒ CITIZEN EL3032-53P

3.470.000 đ/cái 3.123.000 đ

ĐỒNG HỒ CITIZEN  EJ6102-56D

ĐỒNG HỒ CITIZEN EJ6102-56D

3.800.000 đ/cái 3.420.000 đ

ĐỒNG HỒ CITIZEN ED8164-59A

ĐỒNG HỒ CITIZEN ED8164-59A

4.830.000 đ/cái 4.347.000 đ

ĐỒNG HỒ CITIZEN EU2682-57D

ĐỒNG HỒ CITIZEN EU2682-57D

3.980.000 đ/cái 3.582.000 đ

ĐỒNG HỒ CITIZEN EK1124-54D

ĐỒNG HỒ CITIZEN EK1124-54D

3.100.000 đ/cái 2.790.000 đ

ĐỒNG HỒ CITIZEN EJ4584-54P

ĐỒNG HỒ CITIZEN EJ4584-54P

2.800.000 đ/cái 2.520.000 đ

ĐỒNG HỒ CITIZEN EW9932-51A - Dây lắc

ĐỒNG HỒ CITIZEN EW9932-51A - Dây lắc

5.900.000 đ/cái 5.310.000 đ

Đồng hồ citizen EM0222-58P

Đồng hồ citizen EM0222-58P

6.922.000 đ/cái 6.230.000 đ

ĐỒNG HỒ CITIZEN EJ6050-58A

ĐỒNG HỒ CITIZEN EJ6050-58A

2.400.000 đ/cái 2.160.000 đ

ĐỒNG HỒ CITIZEN EL3084-50D - ĐOMI

ĐỒNG HỒ CITIZEN EL3084-50D - ĐOMI

4.200.000 đ/cái 3.780.000 đ

ĐỒNG HỒ CITIZEN NỮ EQ0536-54D

ĐỒNG HỒ CITIZEN NỮ EQ0536-54D

3.200.000 đ/cái 2.880.000 đ

ĐỒNG HỒ CITIZEN NỮ EJ5854-56D

ĐỒNG HỒ CITIZEN NỮ EJ5854-56D

2.900.000 đ/cái 2.610.000 đ

Đồng hồ CITIZEN EQ0530-77D

Đồng hồ CITIZEN EQ0530-77D

2.990.000 đ/cái 2.700.000 đ

ĐỒNG HỒ CITIZEN EX0293-51A

ĐỒNG HỒ CITIZEN EX0293-51A

2.980.000 đ/cái 2.500.000 đ

ĐỒNG HỒ CITIZEN  EJ6054-57E

ĐỒNG HỒ CITIZEN EJ6054-57E

2.940.000 đ/cái 2.646.000 đ

ĐỒNG HỒ CITIZEN ER0184-53A

ĐỒNG HỒ CITIZEN ER0184-53A

3.100.000 đ/cái 2.790.000 đ

ĐỒNG HỒ CITIZEN EW9790-53A

ĐỒNG HỒ CITIZEN EW9790-53A

6.800.000 đ/cái 6.120.000 đ

ĐỒNG HỒ CITIZEN EG3040-68A

ĐỒNG HỒ CITIZEN EG3040-68A

10.440.000 đ/cái 9.396.000 đ

ĐỒNG HỒ CITIZEN EW9800-51A

ĐỒNG HỒ CITIZEN EW9800-51A

6.740.000 đ/cái 6.066.000 đ

ĐỒNG HỒ CITIZEN EX0300-57A

ĐỒNG HỒ CITIZEN EX0300-57A

2.100.000 đ/cái 1.890.000 đ

ĐỒNG HỒ CITIZEN ECO-DRIVE EM0282-56D

ĐỒNG HỒ CITIZEN ECO-DRIVE EM0282-56D

9.400.000 đ/cái 8.460.000 đ

ĐỒNG HỒ CITIZEN BL5034-51E

ĐỒNG HỒ CITIZEN BL5034-51E

4.250.000 đ/cái 3.825.000 đ

ĐỒNG HỒ CITIZEN BD0022-59E

ĐỒNG HỒ CITIZEN BD0022-59E

3.450.000 đ/cái 3.105.000 đ

ĐỒNG HỒ CITIZEN AW1050-01E

ĐỒNG HỒ CITIZEN AW1050-01E

4.600.000 đ/cái 4.140.000 đ

ĐỒNG HỒ CITIZEN EQ0562-54A

ĐỒNG HỒ CITIZEN EQ0562-54A

3.010.000 đ/cái 2.709.000 đ

ĐỒNG HỒ CITIZEN EU6040-52D

ĐỒNG HỒ CITIZEN EU6040-52D

3.400.000 đ/cái 3.060.000 đ

ĐỒNG HỒ CITIZEN EJ6072-55A

ĐỒNG HỒ CITIZEN EJ6072-55A

3.260.000 đ/cái 2.934.000 đ

ĐỒNG HỒ CITIZEN NAM AN8055-06E CHONOGRAPH

ĐỒNG HỒ CITIZEN NAM AN8055-06E CHONOGRAPH

3.700.000 đ/cái 3.330.000 đ