Đồng hồ Citizen chính hãng cao cấp 

Tư vấn: 8:00h - 21:00h

0936.744.754 ( Mr. Tín )

Đồng Hồ Citizen BD0043-08B

Đồng Hồ Citizen BD0043-08B

3.310.000 đ 2.979.000 đ

ĐỒNG HỒ CITIZEN AN3550-55A

ĐỒNG HỒ CITIZEN AN3550-55A

3.840.000 đ 3.456.000 đ

ĐỒNG HỒ CITIZEN BD0043-59P

ĐỒNG HỒ CITIZEN BD0043-59P

3.520.000 đ 3.170.000 đ

ĐỒNG HỒ CITIZEN BI5034-51E

ĐỒNG HỒ CITIZEN BI5034-51E

4.250.000 đ 3.825.000 đ

Đồng hồ CiTIZEN BL8002-08A

Đồng hồ CiTIZEN BL8002-08A

9.700.000 đ 8.730.000 đ

ĐỒNG HỒ CITIZEN EX0334-55A

ĐỒNG HỒ CITIZEN EX0334-55A

3.890.000 đ 3.501.000 đ

Đồng hồ CITIZEN AR0074-51A

Đồng hồ CITIZEN AR0074-51A

13.280.000 đ 11.280.000 đ

ĐỒNG HỒ CITIZEN EQ0560-50A

ĐỒNG HỒ CITIZEN EQ0560-50A

2.480.000 đ 2.232.000 đ

ĐỒNG HỒ CITIZEN AG8354-53A

ĐỒNG HỒ CITIZEN AG8354-53A

4.260.000 đ 3.834.000 đ

ĐỒNG HỒ CITIZEN AG8352-59P

ĐỒNG HỒ CITIZEN AG8352-59P

4.260.000 đ 3.834.000 đ

ĐỒNG HỒ CITIZEN ECO-DRIVE BU0003-02P

ĐỒNG HỒ CITIZEN ECO-DRIVE BU0003-02P

12.970.000 đ 11.673.000 đ

ĐỒNG HỒ CITIZEN EU2660-50D

ĐỒNG HỒ CITIZEN EU2660-50D

2.800.000 đ 2.520.000 đ

Đồng hồ Citizen Eco Drive FB1220-53D

Đồng hồ Citizen Eco Drive FB1220-53D

11.655.000 đ 10.489.000 đ

ĐỒNG HỒ CITIZEN EX0323-51W

ĐỒNG HỒ CITIZEN EX0323-51W

3.290.000 đ 2.961.000 đ

ĐỒNG HỒ CITIZEN ER0192-55P

ĐỒNG HỒ CITIZEN ER0192-55P

2.930.000 đ 2.637.000 đ

ĐỒNG HỒ CITIZEN ER0180-54A

ĐỒNG HỒ CITIZEN ER0180-54A

2.790.000 đ 2.511.000 đ

ĐỒNG HỒ CITIZEN EQ0593-51P

ĐỒNG HỒ CITIZEN EQ0593-51P

3.000.000 đ 2.700.000 đ

ĐỒNG HỒ CITIZEN EQ0562-03P

ĐỒNG HỒ CITIZEN EQ0562-03P

2.400.000 đ 2.160.000 đ

ĐỒNG HỒ CITIZEN EJ6093-55D

ĐỒNG HỒ CITIZEN EJ6093-55D

3.300.000 đ 2.970.000 đ

ĐỒNG HỒ CITIZEN ED8152-58E

ĐỒNG HỒ CITIZEN ED8152-58E

4.390.000 đ 3.951.000 đ

ĐỒNG HỒ CITIZEN BL1012-55A

ĐỒNG HỒ CITIZEN BL1012-55A

3.300.000 đ 2.970.000 đ

ĐỒNG HỒ CITIZEN BL1050-56A

ĐỒNG HỒ CITIZEN BL1050-56A

3.150.000 đ 2.835.000 đ

ĐỒNG HỒ CITIZEN BI0984-59A

ĐỒNG HỒ CITIZEN BI0984-59A

3.830.000 đ 3.447.000 đ

ĐỒNG HỒ CITIZEN BD0034-50A

ĐỒNG HỒ CITIZEN BD0034-50A

3.010.000 đ 2.700.000 đ

ĐỒNG HỒ CITIZEN BD0032-55P

ĐỒNG HỒ CITIZEN BD0032-55P

3.110.000 đ 2.800.000 đ

ĐỒNG HỒ CITIZEN BD0020-54A

ĐỒNG HỒ CITIZEN BD0020-54A

2.800.000 đ 2.520.000 đ

ĐỒNG HỒ CITIZEN AN8043-05A

ĐỒNG HỒ CITIZEN AN8043-05A

4.000.000 đ 3.600.000 đ

ĐỒNG HỒ CITIZEN NH8316-06A

ĐỒNG HỒ CITIZEN NH8316-06A

6.732.000 đ 6.120.000 đ

ĐỒNG HỒ CITIZEN AG0162-07A

ĐỒNG HỒ CITIZEN AG0162-07A

3.300.000 đ 3.000.000 đ

ĐỒNG HỒ CITIZEN  ER0203-00A

ĐỒNG HỒ CITIZEN ER0203-00A

3.250.000 đ 2.925.000 đ

ĐỒNG HỒ CITIZEN EK1114-58E

ĐỒNG HỒ CITIZEN EK1114-58E

2.580.000 đ 2.300.000 đ

ĐỒNG HỒ CITIZEN EM0284-51N

ĐỒNG HỒ CITIZEN EM0284-51N

9.720.000 đ 8.748.000 đ

ĐỒNG HỒ CITIZEN EP5880-58X

ĐỒNG HỒ CITIZEN EP5880-58X

7.460.000 đ 6.714.000 đ

ĐỒNG HỒ CITIZEN EM0336-59D

ĐỒNG HỒ CITIZEN EM0336-59D

9.350.000 đ 8.415.000 đ

ĐỒNG HỒ CITIZEN  FE1134-54A

ĐỒNG HỒ CITIZEN FE1134-54A

6.510.000 đ 5.859.000 đ

ĐỒNG HỒ CITIZEN FE1082-13A

ĐỒNG HỒ CITIZEN FE1082-13A

4.700.000 đ 4.230.000 đ

ĐỒNG HỒ CITIZEN EL3012-00A

ĐỒNG HỒ CITIZEN EL3012-00A

3.260.000 đ 2.934.000 đ

ĐỒNG HỒ CITIZEN ED8160-09A

ĐỒNG HỒ CITIZEN ED8160-09A

3.990.000 đ 3.591.000 đ

ĐỒNG HỒ CITIZEN ECO-DRIVE EG3044-67A

ĐỒNG HỒ CITIZEN ECO-DRIVE EG3044-67A

10.970.000 đ 9.873.000 đ

ĐỒNG HỒ CITIZEN BH1670-58A

ĐỒNG HỒ CITIZEN BH1670-58A

2.840.000 đ 2.556.000 đ

ĐỒNG HỒ CITIZEN BD0024-53A

ĐỒNG HỒ CITIZEN BD0024-53A

3.100.000 đ 2.790.000 đ

ĐỒNG HỒ CITIZEN NB1020-50A

ĐỒNG HỒ CITIZEN NB1020-50A

14.700.000 đ 13.230.000 đ

ĐỒNG HỒ CITIZEN BD0041-54A

ĐỒNG HỒ CITIZEN BD0041-54A

2.960.000 đ 2.664.000 đ

ĐỒNG HỒ CITIZEN BD0043-08A

ĐỒNG HỒ CITIZEN BD0043-08A

3.310.000 đ 2.979.000 đ

ĐỒNG HỒ CITIZEN NAM BD0021-19A

ĐỒNG HỒ CITIZEN NAM BD0021-19A

2.500.000 đ 2.250.000 đ

ĐỒNG HỒ CITIZEN CA4011-55A

ĐỒNG HỒ CITIZEN CA4011-55A

13.130.000 đ 11.817.000 đ

ĐỒNG HỒ CITIZEN CA0030-61E

ĐỒNG HỒ CITIZEN CA0030-61E

12.290.000 đ 11.061.000 đ

ĐỒNG HỒ CITIZEN AW1234-50A

ĐỒNG HỒ CITIZEN AW1234-50A

12.500.000 đ 11.250.000 đ

ĐỒNG HỒ CITIZEN BD0048-55A

ĐỒNG HỒ CITIZEN BD0048-55A

3.520.000 đ 3.170.000 đ

ĐỒNG HỒ CITIZEN  BF2002-52P

ĐỒNG HỒ CITIZEN BF2002-52P

3.410.000 đ 3.070.000 đ

ĐỒNG HỒ CITIZEN AN3552-50E

ĐỒNG HỒ CITIZEN AN3552-50E

4.410.000 đ 3.969.000 đ

ĐỒNG HỒ CITIZEN AN3554-54P

ĐỒNG HỒ CITIZEN AN3554-54P

4.410.000 đ 3.969.000 đ

Đồng Hồ Citizen Eco-AR3000-77A

Đồng Hồ Citizen Eco-AR3000-77A

11.280.000 đ 10.152.000 đ

ĐỒNG HỒ CITIZEN EG3220-58A

ĐỒNG HỒ CITIZEN EG3220-58A

12.390.000 đ 11.151.000 đ

ĐỒNG HỒ CITIZEN BM7290-51E

ĐỒNG HỒ CITIZEN BM7290-51E

7.250.000 đ 6.525.000 đ

ĐỒNG HỒ CITIZEN BM7141-51A

ĐỒNG HỒ CITIZEN BM7141-51A

6.780.000 đ 6.093.000 đ

ĐỒNG HỒ CITIZEN BH1652-09P

ĐỒNG HỒ CITIZEN BH1652-09P

2.520.000 đ 2.268.000 đ

ĐỒNG HỒ CITIZEN AN3500-53A

ĐỒNG HỒ CITIZEN AN3500-53A

6.300.000 đ 5.670.000 đ

ĐỒNG HỒ CITIZEN AN3502-58P

ĐỒNG HỒ CITIZEN AN3502-58P

7.140.000 đ 6.426.000 đ

ĐỒNG HỒ CITIZEN NH8338-54A

ĐỒNG HỒ CITIZEN NH8338-54A

6.580.000 đ 5.922.000 đ

ĐỒNG HỒ CITIZEN BL9000-32A

ĐỒNG HỒ CITIZEN BL9000-32A

14.870.000 đ 13.383.000 đ

ĐỒNG HỒ CITIZEN AW1241-54L

ĐỒNG HỒ CITIZEN AW1241-54L

11.030.000 đ 9.927.000 đ

ĐỒNG HỒ CITIZEN AT0371-53F

ĐỒNG HỒ CITIZEN AT0371-53F

9.240.000 đ 8.316.000 đ

ĐỒNG HỒ CITIZEN FE1084-51A

ĐỒNG HỒ CITIZEN FE1084-51A

12.500.000 đ 11.250.000 đ

ĐỒNG HỒ CITIZEN NH7524-55A

ĐỒNG HỒ CITIZEN NH7524-55A

7.770.000 đ 6.993.000 đ

ĐỒNG HỒ CITIZEN AN8041-51E

ĐỒNG HỒ CITIZEN AN8041-51E

3.990.000 đ 3.591.000 đ

Đồng hồ CITIZEN BM6774-51A

Đồng hồ CITIZEN BM6774-51A

6.600.000 đ 5.940.000 đ

ĐỒNG HỒ CITIZEN NH8344-51A

ĐỒNG HỒ CITIZEN NH8344-51A

10.710.000 đ 9.639.000 đ

ĐỒNG HỒ CITIZEN NJ0084-59A

ĐỒNG HỒ CITIZEN NJ0084-59A

10.400.000 đ 9.360.000 đ

ĐỒNG HỒ CITIZEN NP4033-09A

ĐỒNG HỒ CITIZEN NP4033-09A

9.580.000 đ 8.622.000 đ

ĐỒNG HỒ CITIZEN AR3000-77A

ĐỒNG HỒ CITIZEN AR3000-77A

11.280.000 đ 10.152.000 đ

ĐỒNG HỒ CITIZEN BM6471-52E

ĐỒNG HỒ CITIZEN BM6471-52E

7.040.000 đ 6.336.000 đ

ĐỒNG HỒ CITIZEN BM7320-52L

ĐỒNG HỒ CITIZEN BM7320-52L

5.940.000 đ 5.346.000 đ

ĐỒNG HỒ CITIZEN BK4054-53E

ĐỒNG HỒ CITIZEN BK4054-53E

2.990.000 đ 2.691.000 đ